Mastkran

NSS mastkran är tillfälligt ur funktion pga. säkerhetsskäl.
Felanmälan är gjord och den beräknas vara åtgärdad och åter i drift senast den 15 september.