Kontroll av brygg och bojkättingar i Trehörningsviken

I helgen som var så besiktigades brygg och bojkättingar i Trehörningsviken.
Resuiltatet blev överlag att det var OK, men några kättingar behöver bytas.
Detta kommer att göras under säsongen.