Kontakt

Adress Kontakt till kansli
Strandvägen 26
149 34 NYNÄSHAMN
Tel: 08- 520 128 20
Ny e-mail till kansli, Per Gillfjärd:
info@nhss.info
E-mail till Webbansvarig, Bobo Engren:
webmaster@nhss.se
Kansliets öppettider Inbetalning och organisationsnummer
Måndagar 15-19 samt fredagar 12-15 Bankgiro 603-4714
Postgiro (avslutat)
Org.nr: 812400-0566
Vaktstuga Gamla Klubbhuset
Trehörningsviken, tel: 08-520 110 50 Tel: 08-520 150 68