Klubbkommittén

En stor del av vår verksamhet bygger på att vi är duktiga på att driva projekt och anordna trivsamma och professionella tävlingar med sociala kringarrangemang. NSS har en lång och fin tradition inom området med massor av duktiga och drivkraftiga funktionärer som lyckats mycket väl under åren med olika SM, VM, Regionkval eller andra större arrangemang.

Klubbkommitténs uppgift är även att genom arrangemang med anknytning till båtsporten skapa trevnad för medlemmarna och därigenom öka samhörigheten mellan dessa. Samt anordna utbildnings, temaarrangemang och årsfest.

Klubbkommitténs medlemmar

Ordförande:
Birgitta Sandberg
Ugglestigen 47
149 51 Nynäshamn
Mob: 073-852 19 67
Mail: birgittasandberg[at]gmail.com

Ledamot:
Rolf Joelsson
Situna Bergsväg 11
148 91 Ösmo
Mob: 070-779 70 88
Mail: joelssonrolf[at]hotmail.com

Ledamot:
Hans Hammarsten (ny 2019)