Kallelse till Allmänt medlemsmöte 18 dec 2019

I enlighet med paragraf 5 i stadgarna vill NSS kalla alla medlemmar till allmänt sammanträde 18/12 kl 19:00 i nya klubbhuset.
Dagordning till mötet är utskickat i tidigare mail. Kompletterande material rörande BTH tomten (punkt 8a) skickas ut enligt vanlig rutin en vecka innan mötet.