Inställd Höstfest

Pga för få anmälda så ställs den planerade Höstfesten in.