Hamnkommittén

Kartor och skisser

Kartor och skisser över Hamn, bryggor och varv finns här

Hamnkommitténs medlemmar

Ordförande:
Jan Svensson
Tel:070-5821127
Mail: hamn[at]nhss.info

Bryggexpeditör:
Allan Sjölin
Tel: 070-772 97 84
Mail: Bryggplatser[at]nhss.info

Bryggvaktsmästare:
Lennart Eriksson
Mail: bryggvakt[at]nhss.se

Bryggmästare (Trehörningsviken):
Kjell Hortlund
Tel: 070-5218242
Mail: kjell[at]hortlund.nu

Bryggmästare (Trehörningsviken):
Svante Ceije
Tel: 070-658 5198
Mail: svante.ce[at]gmail.com

Bryggmästare (Trehörningsviken):
Sören Götze
Tel: 076-3937995
Mail: soerengoetze[at]hotmail.com

Bryggmästare (Fagerviken):
Lars Spetz
Tel: 070-639 62 09
Mail: lasse.spetz[at]bredband.net

Bryggmästare (Fagerviken):
Hans Andersson
Tel: 070-639 62 24
Mail: hans.andersson[at]nynasenergi.se

Bryggmästare (Fagerviken):
Stefan Svensson
Tel: 076-6480612
Mail: stefans[at]stennas.se

Pålkran:
Fredrik Ortschikowski
Tel: 070-815 65 51
Mail: SnickerietNynas[at]icloud.com