Gemensamt inköp av bottenfärg

NSS har fått ett erbjudande från Hempel och BåtAccenten om att kunna köpa bottenfärg till rabatterat pris genom att vi gör en samlad beställning. Erbjudandet gäller samtliga medlemmar i NSS, oavsett om man har en båt på vårt varvsområde eller inte.

Se undersidan Miljö – Gemensamt inköp bottenfärg för mer information.

OBS! Medlemmarnas beställningar måste vara NSS tillhanda senast lördag den 13/4 kl. 18.00.