Förtöj för storm


Hösten närmar sig även i år, med blåst och regn. Du bör se till din båt så att den är förtöjd med RIKTIGA tampar och att den har ryckdämpare. Detta för att inte bryggan ska gå sönder. Även din jolle bör du se till så att den inte är full med vatten och att den är väl förtöjd. Stäng grinden efter dig samt släpp inte in någon okänd person. Hälsar Hamnkommittén.