Filipsbryggan renoveras våren 2018

I vår 2018 så monterar hamnkommittén Y-Bommar. De ska ersätta pålar och bojar.

Vi kommer att ta bort pålarna men befintliga bojar kommer att vara kvar ett tag. Det blir lättare att underhålla och att förtöja din båt blir enklare. Vi kommer att göra som vi gjort tidigare att det blir två båtar mellan Y-Bommarna.

Ombyggnaden kommer att starta i mitten av mars och beräknas vara klart till mitten av april.

// Hamnkommittén

Filipsbryggan