Filips Holme avspärras för parkering

Filips Holmes Båtklubb i samverkan med kommunen kommer att spärra av Filips Holme i syfte att förhindra parkering av fordon där under sommaren. Detta kommer inledningsvis att ske med ”Ejdrar i betong” och meningen är att påvisa att det INTE är tillåtet att parkera på holmen, eller ens ta bilen ner dit. Kommunen har också varit i kontakt med Polisen som kommer att vara uppmärksamma på biltrafik på gång-/cykelvägar i hela kommunen då det är ett problem som eskalerat.

Avspärrningen kommer att finna på plats t o m den 15/9 då det åter är tillåtet, enligt vårt arrende, att lägga upp båtar för vintern igen. Meningen är att avspärrning ska finnas på plats varje år under perioden 1 juni – 15 september, d v s under den tiden holmen är att betrakta som ett parkområde för människor UTAN BIL att vistas på.

Med en varm sommarhälsning!
Per Hellström
Ordförande i Filips Holmes Båtklubb