Fastighetskommittén

Fastighetskommitténs medlemmar

Ordförande:
Stig Ericsson

Lackagruppen, som en del av Fastighetskommittén:

Ledamot: Christine Björnsdotter

Ledamot: Anna Björnsdotter

Ledamot: Emma Björnsdotter

Ledamot: Per Gillfjärd

Ledamot: Jonas Hellström

Lackakommittén upphörde som egen kommitté från och med årsmötet 2018-12-12. Ledamöterna i Lackakommittén ingår nu i Fastighetskommittén.