Fastighetskommittén

Fastighetskommitténs medlemmar

Ordförande:
Stig Ericson

Ledamot:
Mikael Nordberg

Ledamot:
Lars Broger

Ledamot: (från tidigare Lackakommittén)
Fredrik Sporrong
Tel: 070-366 54 75
Mail: fredriksporrongfca[AT]gmail.com

Ledamot: (från tidigare Lackakommittén)
Michael Björnskiöld
Tel: 070-42 00 398
Mail: michael[at]dff.se

Ledamot: (från tidigare Lackakommittén)
Kjell Karlsson
Tel: 070-640 06 23

Ledamot: (från tidigare Lackakommittén)
Johan Jonsson
Tel: 070-7508788
Mail: johanasa[AT]swipnet.se

Ledamot: (från tidigare Lackakommittén)
Karl-Olof Karlsson
Tel: 0730-66 89 77

Lackakommittén upphörde som egen kommitté från och med årsmötet 2018-12-12. Ledamöterna i Lackakommittén ingår nu i Fastighetskommittén.