Erbjudande om avspolning av båtbotten

Nynäshamns Segelsällskap (NSS) erbjuder medlemmarna att få spola av båtbotten med högtryckstvätt genom en kort torrsättning med Roodbergvagnen på rampen vid två olika tillfällen innan torrsättningsperioden startar.

Syftet med detta erbjudande är att hjälpa de medlemmar som övergått till giftfri (biocidfri) bottenfärg att hålla båtbotten fri från havstulpaner.

Denna första gång som NSS arrangerar avspolning av båtbottnar kan vi tyvärr inte anpassa oss till aktuella havstulpanvarningar, utan vi har bestämt två datum (den 3/8 och 14/9) baserat på erfarenheten från tidigare år om när havstulpanernas larver brukar sätta sig på skroven. Medlemmarna kan boka datum (ett eller båda), och varvskommittén sammanställer ett schema där vi avsätter 20 min/båt. Båtarnas turordning kommer att utgå från behovet av att rigga/omrigga Roodbergvagnen. Vi startar kl. 08.00 med första båten.

NSS kommer att ha en arbetsledare och en maskinförare på plats samt tillhandahålla 2 st högtryckstvättar och 2 st borstar med skaft.

Förutsättningar:

  • Erbjudandet gäller endast medlemmar i NSS.
  • Båten ska vara intagen i NSS eskader (registrerad i medlemsregistret).
  • Båten får inte ha biocidfärg i yttersta skiktet, inte ens godkänd ostkustfärg. Undantag gäller för godkänd ostkustfärg som är minst två sommarsäsonger gammal, dvs. målad våren 2017 eller tidigare.
  • Inga rengöringsmedel får tillföras spolvattnet.
  • Allt tvättarbete utförs av båtägaren med besättning. Minst 2 personer per båt, om möjligt 4 personer.
  • Fakturering sker i efterhand genom kansliets försorg.

Kostnaden utgår från båtens längd (l.ö.a.):

  • ≤8,0 m:                   300 kr
  • >8,0 – <11,0 m:     400 kr
  • ≥11,0 m:                  500 kr

Bokning:

Bokning görs genom ett webbaserat formulär som nås via denna länk.

Vi behöver ha din bokning senast fyra dagar innan aktuell dag för avspolning. Schemat med tiderna för respektive båt kommer att skickas ut till berörda båtägare senast två dagar innan aktuell dag för avspolning.

I händelse av överbokning kommer varvskommittén att prioritera båtar med biocidfri färg samt båtar med skrov- eller kölform som inte kan rengöras i Nynäshamn gästhamns borsttvätt.

Eventuella frågor skickas per mejl till ”varv[at]nhss.info”.