Torrsättning 2019Nu finns bokningslistorna för torrsättning hösten 2019 i en pärm hos kansliet.

Medlem/båtägare bokar ett datum, och senast två dagar innan sjösättningen meddelar varvskommittén vilken tid man tilldelats.

Se även den instruktion med datumöversikt som sitter längst fram i pärmen.

Medlemsmöte 28 augEtt medlemsmöte kommer att hållas onsdagen den 28 augusti kl. 19.00 i nya klubbhuset.
Ärende: BTH-tomten.

Erbjudande om avspolning av båtbottenNynäshamns Segelsällskap (NSS) erbjuder medlemmarna att få spola av båtbotten med högtryckstvätt genom en kort torrsättning med Roodbergvagnen på rampen vid två olika tillfällen innan torrsättningsperioden startar.

Syftet med detta erbjudande är att hjälpa de medlemmar som övergått till giftfri (biocidfri) bottenfärg att hålla båtbotten fri från havstulpaner.

Påminnelse om att det är parkeringsförbud på Filips holme.Den årliga påminnelsen – det är fortfarande förbjudet att parkera sin bil på Filips holme, och även att köra dit på cykelbanan…

Nu är uteträningarna igång!Idag startade utepaddlingen för säsongen. Ett tiotal paddelsugna dök upp trots kyla och regnskur. Vi får hoppas på bättre väder och ännu fler deltagare framöver! Vi träffas vid kanotladan klockan 18 varje onsdag.

Bastun på Lacka är lagad!Nytt aggregat är installerat och det går bra att använda bastun igen.

Vaktlistorna 2019 är publiceradeVaktlistorna rev. 19-04-11 finns nu upplagda under (Medlem > Vaktlista)

Protokoll från medlemsmöte per 3 april publiceratProtokollet från medlemsmötet 19-04-03 finns publicerat på samlingssida för protokol. (Medlem > Protokoll-Årsmöten och medlemsmöten)

Gemensamt inköp av bottenfärgNSS har fått ett erbjudande från Hempel och BåtAccenten om att kunna köpa bottenfärg till rabatterat pris genom att vi gör en samlad beställning. Erbjudandet gäller samtliga medlemmar i NSS, oavsett om man har en båt på vårt varvsområde eller inte.

Se undersidan Miljö – Gemensamt inköp bottenfärg för mer information.

OBS! Medlemmarnas beställningar måste vara NSS tillhanda senast lördag den 13/4 kl. 18.00.

Vill du arbeta av din arbetsplikt?Vi behöver hjälp vid fiket i Gamla klubbhuset under sjösättningarna, och vid NSS-dagen.
Sjösättningsfiket börjar den 20/4 och tiden är 09.00 – 16.30. NSS-dagen är den 13/4.

Lista finns på anslagstavlan i nya klubbhuset, där kan du skriva in dig på vilket datum som passar dig.

NSS-dagen lör 13 aprilBoka in lördagen den 13 april i kalendern. Mer information inom kort!

Sjösättning 2019Nu finns bokningslistorna för sjösättningen våren 2019 i en pärm hos kansliet.

Medlem/båtägare bokar ett datum, och senast två dagar innan sjösättningen meddelar varvskommittén vilken tid man tilldelats.

Med anledning av att många båtägare ska sanera bottenfärgen på sina båtar har styrelsen fattat följande beslut (se protokoll från 2019-02-13, § 987):

Sjösättningsperioden våren 2019 förlängs att pågå t.o.m. 2019-06-30 för att underlätta för de medlemmar som sanerar sina båtar från biocidfärg, dvs. en förlängning med en månad jämfört med ordinarie sjösättningsperiod.

Varvskommittén ges i uppdrag att anordna minst ett sjösättningstillfälle per vecka under juni 2019 enligt rutin som gäller för ordinarie sjösättningsperiod 2019-04-20 till 2019-05-30.

För de som har tvingande sanering p.g.a. förekomst av tenn eller hög (>5000 µg/cm2) kopparhalt, eller som frivilligt sanerar sin båt från biocidfärg och byter till biocidfri bottenfärg, ska det inte utgå någon sommarvarvsavgift för perioden 2019-06-01 till 2019-06-30.

Se vidare den instruktion med datumöversikt som sitter först i pärmen.

Prev Next 1 2 3 12 13