Nss swishnr: 123 694 82 93SQUARE-dans mån 23 septNu är det dags att svänga runt på kroppen och dansa SQUARE-dans med Svenne. Start måndagen den 23 september kl 19.00. Välkommen. Klubbkommittén

Jobba av din arbetspliktNu börjar torrsättningsfiket och då kan du göra din arbetsplikt genom att jobba på vårt fik i gula villan.
Lista finns på anslagstavlan vid receptionen där du skriver upp de tider du kan jobba.

Nytt från styrelsenPå medlemsmötet den 28/8 röstades det enhälligt för alternativ 3.

Styrelsens förslag att NSS tackar nej till Näckström Fastigheters erbjudande och söker kontakt med BTH för att inleda förhandlingar till att försöka köpa tomten. Vid mötet närvarade 80 personer.

Information om momspliktighet:

Båtklubbar klassas idag av myndigheterna som bryggföreningar eller ideella föreningar. För att behålla vår status som ideell förening måste vi fortsätta satsa på vår ungdomsverksamhet, tävlingsverksamhet och utbildningsverksamhet samt våra sociala engagemang i form av vår och årsfester för medlemmarna.
Andra regler som är viktigt att vi efterlever:
* Våra lokaler hyrs endast ut till medlemmar som varit medlem i klubben minst ett år.
* NSS tar endast upp båtar på land som är registrerade i NSS och som ägs av medlem i NSS.
* Gästhamnsverksamheten som bedrivs på NSS är endast till för båtar som kommer från andra klubbar som vi har ett utbyte med.

Lacka

Verksamheten på Lacka hade ca 300 gästnätter av icke medlemmar under 2018. Det motsvarar att ca 1000- 1500 människor besöker Lacka under högsäsong. Bojarna håller på att släppa från sina kättingar. Verksamheten på Lacka som helhet ger ett underskott. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att komma med förslag kring hur vi ska hantera Lacka i framtiden.

Svenska Formulaförbundet – F18Den 13, 14, 15 sept arrangerar F18 tävlingar vid NSS i egen regi. Huvudansvarig är Björn Holm.

Nynäshamns Skärgårds CupÅrets upplaga av Nynäshamns Skärgårds Cup går av stapeln kl 10:00 i Nynäshamns gästhamn. Start och mål går utanför piren. Sista delen av banan går på Gårdsfjärden. Första målgång brukar vara runt 15:00.

”Knytis-kvällen” fredagen den 20 sepVid ”Knytis-kvällen” den 20 september kommer Mikael Nyman, som skrivit ”Operation Notvarp: Ubåtsjakten i Hårsfjärden 1982” och berättar om ubåtsjakten och sånt som inte finns med i boken. Han kommer vid 19-tiden.

Torrsättning 2019Nu finns bokningslistorna för torrsättning hösten 2019 i en pärm hos kansliet.

Medlem/båtägare bokar ett datum, och senast två dagar innan sjösättningen meddelar varvskommittén vilken tid man tilldelats.

Se även den instruktion med datumöversikt som sitter längst fram i pärmen.

Medlemsmöte 28 augEtt medlemsmöte kommer att hållas onsdagen den 28 augusti kl. 19.00 i nya klubbhuset.
Ärende: BTH-tomten.

Erbjudande om avspolning av båtbottenNynäshamns Segelsällskap (NSS) erbjuder medlemmarna att få spola av båtbotten med högtryckstvätt genom en kort torrsättning med Roodbergvagnen på rampen vid två olika tillfällen innan torrsättningsperioden startar.

Syftet med detta erbjudande är att hjälpa de medlemmar som övergått till giftfri (biocidfri) bottenfärg att hålla båtbotten fri från havstulpaner.

Påminnelse om att det är parkeringsförbud på Filips holme.Den årliga påminnelsen – det är fortfarande förbjudet att parkera sin bil på Filips holme, och även att köra dit på cykelbanan…

Nu är uteträningarna igång!Idag startade utepaddlingen för säsongen. Ett tiotal paddelsugna dök upp trots kyla och regnskur. Vi får hoppas på bättre väder och ännu fler deltagare framöver! Vi träffas vid kanotladan klockan 18 varje onsdag.

Next 1 2 12 13