Torrsättning 2018Nu finns bokningslistorna för torrsättningen 2018 i en pärm hos kansliet.

Medlem/båtägare bokar ett datum, och senast två dagar innan aktuell torrsättning meddelas vilken tid man tilldelats av varvskommittén.

Se vidare den instruktion med datumöverikt som sitter först i pärmen.

Höstens första PUB-kväll!Första PUB-kvällen är den 26 september.

Kallelse till medlemsmöte – 29 augKallelse till medlemsmöte
onsdagen den 29 augusti kl. 19.00 i Nya Klubbhuset

Agenda vid Allmänt sammanträde

1 Mötets öppnande
2 Fråga om mötets behöriga utlysning
3 Val av ordförande för mötet
4 Val av sekreterare för mötet
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6 Val av tre medlemmar att sammanräkna angivna röster
7 Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid mötet (stadgeändring och pågående arbeten om bottenfärger)
8 Motioner/Ärenden som medlem önskar få behandlade vid mötet
9 Övriga frågor. Information
10 Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
11 Mötets avslutande

Parkering inför kommande tävlingarVi vill påminna om att parkering innanför grindarna undanbedes under denna och nästa vecka (v32 o 33).

NSS kommer att ha tävlingar, första veckan SM för smaragder och expresser och andra veckan Nynäs Offshore Race. Tack för att ni tänker på detta!

Kanotskoleveckor sommaren 2018kanotläger_0090

Nu är det hög tid att börja anmäla sig till sommarens populära kanotskoleveckor. Anmälan kan göras här. Mer information finns här.

Bryggvaktlista 2018 publiceradNu finns de nya listorna (rev 18-04-16) publicerade. Medlem > Vaktlista.

PUB-kväll, onsdag den 18 aprilLackakommittén inbjuder till vårens sista PUB-kväll på onsdag den 18 april kl 19-21. Kom och njut av våra nymålade väggar och vårt nya golv i gamla klubbhuset. Välkommen!

Påminnelse till medlemmarPåminnelse till er som vill hjälpa till och även arbeta av er arbetsplikt i fiket under sjösättningarna och vid årets tävlingar. Listor finns på anslagstavlan. Vi vill inte gärna stänga fiket eftersom det är uppskattat att komma in och äta både soppa och en varm macka då man jobbar med sin båt.

NSS-dagen, lördagen den 21 april kl. 10-15Nu har du chansen att sälja och köpa prylar på vår NSS-dag lördagen den 21 april kl. 10-15. Norberg & Nilsson och Pelle P kommer också att finnas där med nyttiga saker för ditt båtliv. Fiket är öppet med kaffe-och korvförsäljning. Vi håller till i/vid nya klubbhuset. Välkommen!

Arbetshelg på Lacka 26-27 majArbetshelg på Lacka lördagen den 26 och söndagen den 27 maj, alla är välkomna!

Bastun är stängd från 9 Juni på grund av byte av panel samt lavar. Vi planerar att öppna igen från och med 11 Juni.

XRF-mätning genomfördMed början på fredagen och helgen den 23-25 mars var Happy Boat AB med Britta och Göran Eklund på NSS varvsområde och XRF-mätte flertalet båtar som står uppställda. Mätningen genomfördes som ett första steg i syfte att ge NSS en bild av vilka eventuella miljögifter som finns i bottenfärgerna på båtarna och i enlighet med beslutet vid medlemsmötet 2018-03-07 (se tidigare utskick per mejl).

HappyBoat_BE_04

En rapport väntas inom några veckor med det sammanställda resultatet, och därefter kommer NSS miljöarbetsgrupp att ta fram individuella mätprotokoll för varje båt som kommer att skickas till båtägarna.

I samband med att varvskommittén hade möte på söndagseftermiddagen den 25/3 fick vi en kort presentation från Britta och Göran om bottenfärgsproblematiken i stort och hur XRF-mätningen går till, samt vad resultaten kan användas till. Däremot gick man inte in på enskilda resultat från mätningen hos NSS utan vi får vänta på rapporten som kommer när man kvalitetssäkrat mätvärdena och gjort en sammanställning. Det enda man kunde säga är att vi inte tycks sticka ut varken uppåt eller neråt avseende de förbjudna tennbaserade färgerna där deras erfarenhet är att på en normal båtklubb har 10-20% av båtarna dessa färger kvar, och behöver därmed saneras.

När rapporten kommit till NSS miljöarbetsgrupp kommer den att föredras för styrelsen med förslag på hur vi ska kunna hjälpa de båtägare som behöver sanera. Berörda båtägare kommer att kontaktas i särskild ordning.

I övrigt arbetar miljöarbetsgruppen med informationsinhämtning och upprättande av en projektplan som syftar till att minska användningen av biocidfärger över lag. Många medlemmar har visat ett stort intresse för att byta till någon miljövänlig metod istället för biocidfärgerna, och vi arbetar för att kunna presentera olika alternativ, inte minst avseende kostnad och arbetsinsats för den enskilde båtägaren.

Se även miljöarbetsgruppens sidor under MEDLEM -> MILJÖ på huvudmenyn.

Beslut vid medlemsmöte 7 marsMötet beslutade att godkänna styrelsens förslag, som modifierats något jämfört med förslaget som skickades ut med möteskallelsen:

1. Genomför XRF-mätning på båtar med bottenfärg uppställda på Sällskapets varvsområde innan sjösättningsperioden startar 2018-04-20. Undantag kan beviljas av styrelsen för:
− den båtägare som kan uppvisa mätprotokoll avseende halten av tenn, bly, zink och koppar. Mätprotokollet får inte vara äldre än ett (1) år.
− den båtägare som lämnar förpliktelse att sanera båten innan nästa sjösättning.

Begäran om undantag enligt ovan ska ställas till styrelsen via kansliet, e-post: info@nhss.se senast 2018-03-18.

2. Kostnaden för XRF-mätning faktureras respektive båtägare av NSS efter genomförd mätning och erhållet protokoll. (Offert finns på 500 kr/båt vid mätning av >100 båtar. Idag finns ca 300 båtar uppställda på NSS varvsområde.)

Den som har en båt utan bottenfärg över huvud taget behöver inte anmäla detta, utan båten undantas från mätning automatiskt i samband med mätningens genomförande. Den som däremot eventuellt redan har ett mätprotokoll som är max 1 år gammalt eller som bestämt sig för att sanera båten innan nästa sjösättning och därmed önskar slippa mätningen måste skyndsamt inkomma med en begäran om undantag från XRF-mätning. Det är viktigt att en sådan begäran har inkommit till styrelsen via kansliet senast onsdag i nästa vecka, 2018-03-18.

Se gärna miljöarbetsgruppens sidor på NSS hemsida. Du hittar flera sidor med information under MEDLEM > MILJÖ (länk), och dessa sidor kommer att uppdateras fortlöpande varefter ny information tillkommer.

Presentationen från medlemsmötet den 7/3 finns upplagd under MEDLEM > MILJÖ > BOTTENFÄRGER (länk).

Protokoll från mötet kommer att finnas tillgängligt på kansliet fr.o.m. 2018-03-14.

Prev Next 1 2 3 10 11