Halloween-fest för hela familjenHalloween-fest för hela familjen söndagen den 28 oktober kl 15:00-17:00. Vi dricker bål, äter lite spökmat och fikar tillsammans. Det blir lite lekar och så ska vi utse kanske dagens hemskaste klädsel.

Anmäl dig till Birgitta​ ​på​ ​(birgittasandberg@gmail.com) eller SMS (0738521967). Sista​ ​anmälningsdagen​ ​är​ ​måndagen​ ​den​ ​22/10. Pris: 40 kr, som kan betalas kontant, med swish eller med kort.

Screen Shot 2018-10-10 at 10.28.13

PUB-kvällPUB-kväll onsdagen den 12 december, med start kl. 19:00 till 21:00. Välkommen till det gula (gamla) klubbhuset.

PUB-kvällen i november är inställdPUB-kvällen den 21 november är inställd, men varmt välkommen till PUB-kvällen i samband med årsmötet den 12 december.
Klubbkommittén

PUB-kvällPUB-kväll, onsdagen den 24 oktober, med start kl. 19:00 till 21:00. Välkommen till det gula (gamla) klubbhuset.

Protokoll från medlemsmöteNu finns protokollet från medlemsmötet den 29 augusti publicerat här.

Inplastning vinter180913_varv

Anmäl ditt intresse för att plasta in din båt för vinterförvaring, boka i kansliet, eller på detta webbformulär. Frågor besvaras av Mats Jannering, 0733-83 90 62, mats[AT]jannering.se

Torrsättning 2018Nu finns bokningslistorna för torrsättningen 2018 i en pärm hos kansliet.

Medlem/båtägare bokar ett datum, och senast två dagar innan aktuell torrsättning meddelas vilken tid man tilldelats av varvskommittén.

Se vidare den instruktion med datumöverikt som sitter först i pärmen.

Höstens första PUB-kväll!Första PUB-kvällen är den 26 september.

Kallelse till medlemsmöte – 29 augKallelse till medlemsmöte
onsdagen den 29 augusti kl. 19.00 i Nya Klubbhuset

Agenda vid Allmänt sammanträde

1 Mötets öppnande
2 Fråga om mötets behöriga utlysning
3 Val av ordförande för mötet
4 Val av sekreterare för mötet
5 Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet
6 Val av tre medlemmar att sammanräkna angivna röster
7 Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid mötet (stadgeändring och pågående arbeten om bottenfärger)
8 Motioner/Ärenden som medlem önskar få behandlade vid mötet
9 Övriga frågor. Information
10 Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna
11 Mötets avslutande

Parkering inför kommande tävlingarVi vill påminna om att parkering innanför grindarna undanbedes under denna och nästa vecka (v32 o 33).

NSS kommer att ha tävlingar, första veckan SM för smaragder och expresser och andra veckan Nynäs Offshore Race. Tack för att ni tänker på detta!

Kanotskoleveckor sommaren 2018kanotläger_0090

Nu är det hög tid att börja anmäla sig till sommarens populära kanotskoleveckor. Anmälan kan göras här. Mer information finns här.

Bryggvaktlista 2018 publiceradNu finns de nya listorna (rev 18-04-16) publicerade. Medlem > Vaktlista.

Prev Next 1 2 3 10 11