Båttrailer till liten båt

Efterlysning!!
Har du en båttrailer som hamnkommittén kan låna/hyra ett tag.
Båten är en liten styrpulpet på 4,65meter.
Svar till hamn@nhss.se eller mobil:0705821127

// Hamnkommittén