Avslutningsbilder från hamn och klubbhus

Linn Hägre från startbåten tar i land väskan med startpistolen.

Nepparna som startade sist under tävlingarna kommer till in till hamn.

Varannan båt med aktern mot bryggan är smart, så att inte masterna ska slå i varandra. Foto: Bobo Engren.