Avgiftskorrigering/ Fakturor


Arbete pågar med att uppdatera medlemsregistret med höjda avgifter efter det att köpet av BTH tomten genomförts. Vi arbetar med att åtgärda de fakturor som uppgivit felaktiga höjningar.
Tack för ert tålamod.