Båttrailer till liten båtEfterlysning!!
Har du en båttrailer som hamnkommittén kan låna/hyra ett tag.
Båten är en liten styrpulpet på 4,65meter.
Svar till hamn@nhss.se eller mobil:0705821127

// Hamnkommittén

Smörpundet renoveras våren 2018Smörpundet är inte längre vad det har varit. I dag så är det inte längre säkert att använda, det är gammalt fundament och slitet bryggdäck.

Det gamla bryggdäcket och fundamentet kommer att rivas och det blir en ny utformning den gamla ”vaktstugan” tas bort. Under våren 2018 så kommer det att få ett nytt fundament för bryggdäck samt att det blir ett nytt bryggdäck.

Renoveringen kommer att vara klar till slutet av april 2018, hur det blir med båtplaster i framtiden är ej klart.

// Hamnkommittén

Smörpundet i dag

 

Filipsbryggan renoveras våren 2018I vår 2018 så monterar hamnkommittén Y-Bommar. De ska ersätta pålar och bojar.

Vi kommer att ta bort pålarna men befintliga bojar kommer att vara kvar ett tag. Det blir lättare att underhålla och att förtöja din båt blir enklare. Vi kommer att göra som vi gjort tidigare att det blir två båtar mellan Y-Bommarna.

Ombyggnaden kommer att starta i mitten av mars och beräknas vara klart till mitten av april.

// Hamnkommittén

Filipsbryggan

Ny grind ÅbrygganDet händer saker hela tiden med renoveringen med Åbryggan.
Nu har grinden fått nytt skydd för den objudne, det river bra om man försöker klättra över.
De sista skruvar på bryggdäcket är klart, så väntar vi på att snön försvinner inför nästa projekt.
Åbryggan GrindÅbryggan sista skruven

Nya grinden färdig.                     Kan det vara sista skruven i däcket?

Åbryggan rustas upp.

Nu är det klart med nytt bryggdäck. Det blev många plank som skulle sågas och många skruv som skulle skruvas i.
Kan du gissa hur många plank och skruvar det blev. Svar till hamn[at]nhss.se
Det blir ett fint första pris för den som är närmast, svar senast 31 mars.
Sen är det bara resten kvar med att montera  Y-Bommar men vi vill ha is eller ingen is alls.
Som det är nu så håller inte isen att gå på.
Hälsningar Hamngänget

Åbryggan_18_3 Åbryggan_18_2 Åbryggan_18_1 Åbryggan_18_4

 

Åbryggan nytt däck pågår

Söndag kväll efter snålblåsten.
Man märker att det är en lång brygga efter att lagt och sågat många plank och skruvat i många skruvar.
Det är väl 150plank kvar att lägga ut samt ett antal skruv, du får gissa hur många, svar till hamn@nhss.se
Det är många onda ryggar och knän så nu vilar vi ett par dagar.
Åbryggan

Åbryggan RenoverasNu pågår renoveringen av Åbryggan det blir nytt däck och så blir det Y-Bommar.
Tyvärr så blev det ingen is i år heller, det hade underlättat för oss.

Åbryggan med gamla däcket borta.

Åbryggan med gamla däcket borta.

Åbryggan på gång

Åbryggan på gång

Ramla inte ned när du vinterrustar båten på varvet.

Se till så att du har en RIKTIG STEGE FASTSATT mot båten när du klättrar upp och ned.wibe-lutande-stege
Det var en incident på varvet med att en medlem trampade bredvid sin lösa stege och slog sig ordentligt. Det blev ambulans och sjukvård i två veckor på sjukhus.

Vattnet avstängt för vintern i Trehörningsviken

Nu är vattnet på bryggorna i Trehörningsviken avstängt för vintern.
Tänk på att plocka bort ditt förtöjningsmaterial från bryggan innan vintern. Det förtöjningsmaterial som sitter kvar i december tas bort av Hamnkommittén. Du som har lina fäst i pålar lossa på dessa, så att det inte spänner och viker pålarna. MVH Hamnkommittén.