Halloween​ ​på​ ​NSS

Halloween​ ​på​ ​NSS


Lördagen​ ​den​ ​28​ ​oktober​ ​kommer​ ​Nynäshamns Segelsällskap​ ​att​ ​fira​ ​Halloween!
En fest för alla åldrar!

Mellan​ ​kl​ ​18:00​ ​och​ ​22:00​ ​kommer​ ​det​ ​att​ ​hållas​ ​flera​ ​tävlingar​ ​och​ ​lekar​ ​för folk​ ​i​ ​alla​ ​åldrar,​ ​från​ ​tipspromenader​ ​och​ spökbingo​ ​till​ ​tävling​ ​för​ bästa​ klädsel,​ ​priser​ ​kommer​ att​delas​ ​ut!​ ​Vi​ ​har​ ​underhållning ​för​ ​alla!​
Vi​ ​grillar​ ​hamburgare​ ​och​ ​korv,​ ​vegetariskt​ ​alternativ​ ​finns.​ Det​​ ​finns​ fika, ​bål​ ​och snacks!

Vill​ ​du​ ​vara​ ​med så anmäl dig till klubbkommittén genom att ​maila​ ​eller​ ​sms:a​ ​Birgitta​ ​på​ ​(birgittasandberg@gmail.com)​ ​eller​ ​(0738521967).
Sista​ ​anmälningsdagen​ ​är​ ​måndagen​ ​den​ ​23/10
Pris: 20 kr

Välkomna!

Butiken Norberg & NilssonLördagen den 25 mars 2017 kommer vi ha en NYÖPPNING av butiken.

20 % i hela butiken, 70 % på ALLA kläder, 50 % på Musto och kampanjpriser på utombordsmotorer. Inte nog med det kommer vi att ha utlottning av en plotter (håll utkik på facebooksidan) och tävling i butiken där vinnaren går hem med två sprillans nya flytvästar. Vi kommer även att tända grillen för de som är hungriga.

Butiken kommer att vara öppen 10-17
logo_norberg-nilsson

Vårens klubbverksamhetNu börjar snart klubbverksamheten nere vid NSS.
Vi planerar att ha fiket öppet under hela sjösättningstiden dvs from 20 april tom 31 maj enligt sjösättningsschemat. Då finns det möjlighet att fika, äta soppa, varma mackor eller korv uppe i gula huset.

Dessutom har vi våra PUB-kvällar onsdagarna den 15 mars, 5 april och 17 maj.

Vi har också en EFTERLYSNING ! Vi behöver fler personer som hjälper till i fiket och på våra PUB-kvällar. Även på NSS-dagen den 22 april behöver vi hjälp! Gör gärna din arbetsplikt hos oss.

Hör av dig till Birgitta i Klubbkommittén! Välkommen!

Aktiviteter under våren 2017Mer information kommer inför varje aktivitet

MARS-PUB
– onsdagen den 15 mars
(18-21 i Gamla klubbhuset)

APRIL-PUB
– onsdagen den 5 april
(18-21 i Gamla klubbhuset)

NSS-dagen
– lördagen den 22 april

SJÖSÄTTNINGSFIK/PUB
– fr.o.m. vecka 17
(10-15 i Gamla klubbhuset)

MAJ-PUB
– onsdagen den 17 maj
(18-21 i Gamla klubbhuset

Förtjänstetecken i guld till Anders Söderlund

Vid Svenska RacerbåtFörbundets årliga förbundsmöte i slutet på november tilldelades Anders Söderlund, som representerar Nynäshamns Segelsällskap, förtjänstetecken i guld.
161219_anders-soderlund

Foto med förbundskordinator Jamie Spörndil, Anders Söderlund, SVERA-ordförande Roland Edin

161219_medalj_anders-soderlundEfter Svenska RacerbåtFörbundets förbundsmötet 2016 delades två förtjänsttecken ut – ett i guld till Anders Söderlund (som representerar Nynäshamns Segelsällskap) med följande motivering:

”Anders Söderlund har varit tävlingsledare i Nynäshamn under 25 år och organiserat och genomfört och varit tävlingsledare för Nynäs Offshore Race under alla år. Nynäshamn Offshore race firade i år 50 års jubileum som offshore arrangör och Anders Söderlund ståtar därmed själv som ”halva offshorehistorien”. Arrangemanget i stort är en otrolig tillgång för svensk båtsport, av många svenska offshoreförare uttalat som det bästa stället med de bästa arrangemangen. 

Under dessa år har det dessutom, såsom i år, varit EM- och VM-status på tävlingarna minst sju gånger.

Anders Söderlund har dessutom under de senaste 15 åren även varit SVERA-kontrollant vid ett antal olika tillfällen samt under en period även varit med i Offshore kommittén dessutom satt han en period i SVERA:s förbundsstyrelse. Han var också den som påtagligt ”slog larm” när offshoresporten hade en skrämmande svag utveckling kring millenieskiftet. Det skapade många idéer och från detta kom bland annat några nya nationella klasser som vitaliserat och breddat svensk offshore sport. Hans popularitet visade sig allrahelst vid årets EM-race som arrangerades och genomfördes på ett fantastiskt bra sätt. Anders Söderlund fick på banketten överväldigande applåder från alla team, lika mycket som de tre Europamästarna fick tillsammans”

Medlemsmöte – ons 18 jan, 2017Nynäshamns segelsällskap kallar till medlemsmöte,
enligt § 3 i stadgarna.

Tid: Onsdagen den 18 januari, 2017, kl. 19.00
OBS! Ändrad plats: Gamla Klubbhuset

Ärende: Nynäshamns Segelsällskaps Vision fram till 2025.

Styrelsen kallar härmed till medlemsmöte ang. ovanstående ärende.
Eftersom vi inte hann med visionspresentationen under årsmötet
och vi i styrelsen behöver ert inriktningsbeslut i vissa frågor
inför vårt arbete under 2016/2017.

NSS nya ordförande – Stefan Korellstefan_korell_2016_600px

Stefan Korell som valdes på årsmötet den 7 dec 2016, är född 1966 och bor på Muskö.

Stefans främsta fokus kommer att ligga på att få en stabil och hållbar ekonomi för framtiden, samt verka för att BTH-frågan ska lösas på ett positivt sätt för klubben.

Avgifter och Priser för 2017Nya avgifter och priser finns publicerade under menyn ”Medlemmar”.
Länk till PDF-fil (393KB)

thumb_avgifter-och-priser_2017

Pubkväll – onsdag 30 novemberVälkommen till pubafton i gamla klubbhuset, onsdag 30 november, mellan 18-21!
Mats Jannering (vice ordförande) berättar om klubbens arbete med att ta fram en vision för 2025.

Lacka-kommittén söker nya medlemmar!Vi söker medlemmar som har ett brinnande intresse för vår fantastiska klubbholme Lacka! Lacka-kommittén söker nya medlemmar då vi tyvärr har fått en del avhopp.

Så om ni skulle kunna tänka er att arbeta med underhåll och diverse arbeten ute på Lacka så är ni varmt välkomna att kontakta Michael Björnskiöld, michael@dff.se för mer information.

Kallelse till årsmöte 2016NYNÄSHAMNS SEGELSÄLLSKAP
KALLAR TILL ÅRSMÖTE,
ENLIGT § 3 I STADGARNA.

Tid: Onsdagen den 7/12 2015, kl. 19.00
Plats: Nya Klubbhuset, Strandvägen 26

Agenda vid årsmöte
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets behöriga utlysning.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster.
7. Föredragning av styrelsens och kommittéernas berättelse.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet.
11. Fastställande av ”Sällskapets kommittéer och deras arbetsordning”.
– Fastighetskommittén
– Hamnkommittén
– Marknadskommittén
– Klubb- och Informationskommittén
– Kanotkommittén
– Lackakommittén
– Tävlingskommittén
– Utbildningskommittén för segling och jolle
– Varvskommittén.
12. Fastställande av Hamn- och Varvsordning.
13. Föredragning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsprogram och budget samt verksamhetsårets utfall i förhållande till budget.
14. Beslut om arvoden.
15. Beslut om budget och avgifter.
16. Eventuella kompletteringsval.
17. Val av styrelseledamöter.
18. Val av firmatecknare. Punkten justeras omedelbart.
19. Val av kommittéledamöter.
20. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
21. Val av valnämnd.
22. Ärenden, som av styrelsen hänskjutits för behandling vid årsmötet
23. Motioner/ärenden, som medlem önskar få behandlade vid årsmötet
24. Övriga frågor.
25. Meddelande, om när justerat protokoll finns tillgängligt för medlemmarna.
26. Mötets avslutande.

Handlingar finns att hämta i Nya Klubbhuset fr. o. m 1 december 2016.

Kallelse och dagordning som PDF-dokument

Påhälsning av tjuvar på varvet?Två medlemmar har hört av sig och misstänker att en mast och en bom saknas i mastskjulet. Vi uppmanar nu våra medlemmar att ta en titt att allt finns kvar, och i annat fall höra av er till varvskommittén eller kansliet.

Next 1 2 6 7