Ingen parkering vid Filips holmeDen årliga påminnelsen att man inte får parkera sin bil vid Filips holme, eller ens ta bilen dit. (Filips holme är den delen med bryggor och cykelväg som ligger vid pendelspåret i höjd med Svandammsparken).

Inget ”sjösättningsfik” i år pga Corona-pandeminDet blir tyvärr inget ”sjösättningsfik” i år, pga av Corona-pandemin.

Corona-pandeminKansliet är bemannat dagligen, men inte öppet för fysiska besök pga den rådande Corona/Covid19 pandemin.

Vi ber vänligen alla som vistas på NSS område att respektera de gällande rekommendationerna om ett avstånd på minst två meter ifrån varandra.

Vi får alla hjälpas åt att ta oss igenom detta tillsammans och vara rädda om varandra.

Medlemsmöte 24 mars 2020NSS styrelse vill i enlighet med paragraf 5 i stadgarna kalla till ett Allmänt sammanträde tisdagen den 24 mars 2020, kl 19:00 i Nya klubbhuset. Dagordning för mötet finns här.

Vårdagjämningen, fredagen den 20 marsVi firar in våren på vårdagjämningen, fredagen den 20 mars, med AW (after work) i gamla klubbhuset.

Vi har öppet från kl 18.00 och har en del smått och gott att äta och dricka.
Kom och prata och framför allt lyssna och se på bilder från Marlene Granvik och Olav Borgmästars resa från Nynäshamn genom Europas kanaler ner till Frankrike. Marlene och Olav lättar ankar vid 19-tiden.

Sommarens strandparty med GundePlanera in lördagen den 13 juni för strandparty med Gunde. Vi återkommer med mer information närmare sommaren!

NSS-dagen 18 aprilVi planerar preliminärt inför en NSS-dag. Mer information inom kort.

Kallelse till Allmänt medlemsmöte 18 dec 2019I enlighet med paragraf 5 i stadgarna vill NSS kalla alla medlemmar till allmänt sammanträde 18/12 kl 19:00 i nya klubbhuset.
Dagordning till mötet är utskickat i tidigare mail. Kompletterande material rörande BTH tomten (punkt 8a) skickas ut enligt vanlig rutin en vecka innan mötet.

Medlemsmöte 22 oktMedlemsmöte 22 oktober där vi tar upp styrelsens förslag på pris och finansiering för köp av BTH tomten. Underlag för mötet har skickats ut till medlemmarna en vecka före mötet.

SQUARE-dans mån 23 septNu är det dags att svänga runt på kroppen och dansa SQUARE-dans med Svenne. Start måndagen den 23 september kl 19.00. Välkommen. Klubbkommittén

Jobba av din arbetspliktNu börjar torrsättningsfiket och då kan du göra din arbetsplikt genom att jobba på vårt fik i gula villan.
Lista finns på anslagstavlan vid receptionen där du skriver upp de tider du kan jobba.

Nytt från styrelsenPå medlemsmötet den 28/8 röstades det enhälligt för alternativ 3.

Styrelsens förslag att NSS tackar nej till Näckström Fastigheters erbjudande och söker kontakt med BTH för att inleda förhandlingar till att försöka köpa tomten. Vid mötet närvarade 80 personer.

Information om momspliktighet:

Båtklubbar klassas idag av myndigheterna som bryggföreningar eller ideella föreningar. För att behålla vår status som ideell förening måste vi fortsätta satsa på vår ungdomsverksamhet, tävlingsverksamhet och utbildningsverksamhet samt våra sociala engagemang i form av vår och årsfester för medlemmarna.
Andra regler som är viktigt att vi efterlever:
* Våra lokaler hyrs endast ut till medlemmar som varit medlem i klubben minst ett år.
* NSS tar endast upp båtar på land som är registrerade i NSS och som ägs av medlem i NSS.
* Gästhamnsverksamheten som bedrivs på NSS är endast till för båtar som kommer från andra klubbar som vi har ett utbyte med.

Lacka

Verksamheten på Lacka hade ca 300 gästnätter av icke medlemmar under 2018. Det motsvarar att ca 1000- 1500 människor besöker Lacka under högsäsong. Bojarna håller på att släppa från sina kättingar. Verksamheten på Lacka som helhet ger ett underskott. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att komma med förslag kring hur vi ska hantera Lacka i framtiden.

Next 1 2 14 15