Bryggvaktlista 2018 publiceradNu finns de nya listorna (rev 18-04-16) publicerade. Medlem > Vaktlista.

PUB-kväll, onsdag den 18 aprilLackakommittén inbjuder till vårens sista PUB-kväll på onsdag den 18 april kl 19-21. Kom och njut av våra nymålade väggar och vårt nya golv i gamla klubbhuset. Välkommen!

Påminnelse till medlemmarPåminnelse till er som vill hjälpa till och även arbeta av er arbetsplikt i fiket under sjösättningarna och vid årets tävlingar. Listor finns på anslagstavlan. Vi vill inte gärna stänga fiket eftersom det är uppskattat att komma in och äta både soppa och en varm macka då man jobbar med sin båt.

NSS-dagen, lördagen den 21 april kl. 10-15Nu har du chansen att sälja och köpa prylar på vår NSS-dag lördagen den 21 april kl. 10-15. Norberg & Nilsson och Pelle P kommer också att finnas där med nyttiga saker för ditt båtliv. Fiket är öppet med kaffe-och korvförsäljning. Vi håller till i/vid nya klubbhuset. Välkommen!

Arbetshelg på Lacka 26-27 majArbetshelg på Lacka lördagen den 26 och söndagen den 27 maj, alla är välkomna!

Bastun är stängd från 9 Juni på grund av byte av panel samt lavar. Vi planerar att öppna igen från och med 11 Juni.

Beslut vid medlemsmöte 7 marsMötet beslutade att godkänna styrelsens förslag, som modifierats något jämfört med förslaget som skickades ut med möteskallelsen:

1. Genomför XRF-mätning på båtar med bottenfärg uppställda på Sällskapets varvsområde innan sjösättningsperioden startar 2018-04-20. Undantag kan beviljas av styrelsen för:
− den båtägare som kan uppvisa mätprotokoll avseende halten av tenn, bly, zink och koppar. Mätprotokollet får inte vara äldre än ett (1) år.
− den båtägare som lämnar förpliktelse att sanera båten innan nästa sjösättning.

Begäran om undantag enligt ovan ska ställas till styrelsen via kansliet, e-post: info@nhss.se senast 2018-03-18.

2. Kostnaden för XRF-mätning faktureras respektive båtägare av NSS efter genomförd mätning och erhållet protokoll. (Offert finns på 500 kr/båt vid mätning av >100 båtar. Idag finns ca 300 båtar uppställda på NSS varvsområde.)

Den som har en båt utan bottenfärg över huvud taget behöver inte anmäla detta, utan båten undantas från mätning automatiskt i samband med mätningens genomförande. Den som däremot eventuellt redan har ett mätprotokoll som är max 1 år gammalt eller som bestämt sig för att sanera båten innan nästa sjösättning och därmed önskar slippa mätningen måste skyndsamt inkomma med en begäran om undantag från XRF-mätning. Det är viktigt att en sådan begäran har inkommit till styrelsen via kansliet senast onsdag i nästa vecka, 2018-03-18.

Se gärna miljöarbetsgruppens sidor på NSS hemsida. Du hittar flera sidor med information under MEDLEM > MILJÖ (länk), och dessa sidor kommer att uppdateras fortlöpande varefter ny information tillkommer.

Presentationen från medlemsmötet den 7/3 finns upplagd under MEDLEM > MILJÖ > BOTTENFÄRGER (länk).

Protokoll från mötet kommer att finnas tillgängligt på kansliet fr.o.m. 2018-03-14.

Pubkväll, ons 21 marsPUBKVÄLL. Nu är det varvskommittén som är värdar.

ONSDAGEN den 21 mars kl. 19.00 – 21.00 i Nya Klubbhuset.

Pubkväll, ons 21 febHärmed bjuder vi, tävlingskommittén, in dig till information och gemenskap under temat ”årets Tävlingar”.

ONSDAGEN den 21 februari kl. 19.00 – 21.00 i Nya Klubbhuset.

Häng med på SQUAREDANS!KLUBB-OCH INFORMATIONSKOMMITTÈN INFORMERAR

Nu är det dags att sätta klackarna i taket ! !

Vi startar en grundkurs måndagen den 22 januari 2018 kl 19.00 nere i nya huset. Vi planerar att hålla på alla måndagar fram till påsk. Vi kör 2×50 min med en fikapaus mitt i.
Kostnad 300 SEK för 10 gånger.
Ledare: Sven-Erik Wingmyr.

Anmäl ditt intresse till Klubbkommittén, Birgitta Sandberg, mobil: 0738-52 19 67, birgittasandberg@gmail.com, alternativt till info@nhss.se.

Pubkväll, ons 24 janHamnkommittén ordnar årets första PUB-kväll nere i gamla huset onsdagen den 24 januari med start kl. 19:00.

Kom och träffa oss i hamnkommittén, som ser till så att våra bryggor är säkra för dig och din båt. Kom gärna med frågor eller idéer som du har om hur vi ska kunna bli bättre, för det kan man alltid.

Du får inte missa detta tillfälle att träffa en av ostkustens bästa segelmakare som även kan allt om kapell till båtar. Så ta med dig dina frågor och kom till NSS pubkväll.

Vi ses i NSS-puben, Hamnkommittén

Ändrat öppethållande för NSS kansliPer Gillfjärd bemannar nu kansliet och håller öppet måndagar 15:00 – 19:00. Tel: 08- 520 128 20.

MiniRival-premiärPlanering pågår för fullt inför MiniRival Nynäs VårCup, lördagen den 7 april. Kontaktperson är Mats Åhlander, 0702-15 57 95.

Next 1 2 8 9