Ändrat öppethållande för NSS kansli

Per Gillfjärd bemannar nu kansliet och håller öppet måndagar 15:00 – 19:00. Tel: 08- 520 128 20.