Aktiviteter under våren 2017

Mer information kommer inför varje aktivitet

MARS-PUB
– onsdagen den 15 mars
(18-21 i Gamla klubbhuset)

APRIL-PUB
– onsdagen den 5 april
(18-21 i Gamla klubbhuset)

NSS-dagen
– lördagen den 22 april

SJÖSÄTTNINGSFIK/PUB
– fr.o.m. vecka 17
(10-15 i Gamla klubbhuset)

MAJ-PUB
– onsdagen den 17 maj
(18-21 i Gamla klubbhuset